Ειδική αγωγή - Συμβουλευτική για την εκμάθηση Αγγλικών μέσω Skype - Βόλος - Αγγελία Νο208


Προσφορά Εργασίας
Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή, αναλαμβάνει συμβουλευτικές συνεδρίες μέσω Skype για παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον γραπτό και τον προφορικό λόγο στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στην φωνολογία της Αγγλικής γλώσσας και στην εκμάθηση στρατηγικών.

Επικοινωνία: christina-s87@hotmail.com

Επιθυμητή Τιμή:0.00€
Συζητήσιμη: Ναι
Όνομα:Σωτηριάδου Χριστίνα
Email:christina-s87@hotmail.com
Τηλέφωνο:6982553272