Πρόσκληση σε ενημερωτική συγκέντρωση με θέμα: Γενικός κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Νέα Ανακοινώσεις Δήμου
2018-06-13 12:23:05

Share: 

Πέμ, 14/06/2018 - 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου διοργανώνει και σας προσκαλεί σε ενημερωτική συγκέντρωση με θέμα:

« Γενικός κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων »

Η ημερίδα στοχεύει στην παρουσίαση του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 που εφαρμόστηκε στις 25/05/2018 και αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και την επεξεργασία τους.
Ο Κανονισμός διαμορφώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγοντας στοιχεία που ενισχύουν την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και εκσυγχρονίζοντας τους κανόνες προστασίας των δεδομένων σε εταιρείες που έχουν εμπορικές συναλλαγές ή παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Ομιλητές θα αναλύσουν θέματα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR ) των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, προκειμένου να αποφύγουν τις εμπλοκές με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ΑΠΔΠΧ ) καθώς και τις κυρώσεις που ακολουθούν.

Συντονιστής της Ημερίδας:
Αλοίμονος Γεώργιος, International Relations & Media

Ομιλητές:
• Κωνσταντάτος Χαράλαμπος Data Protection Officer στην εταιρεία Revival Consulting Services S.A.
• Μπιλίρη Μαρία, Senior GDPR Advisor στην εταιρεία Revival Consulting Services S.A.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00, στο πρώην Δημαρχείο Τσαγκαράδας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσιου

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ              
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ