Σε ποιά Γυμνάσια θα φοιτούν οι απόφοιτοι των δημοτικών

myvolos.net
2018-02-11 06:05:36

Την πρότασή της για χωροταξική κατανομή μαθητών/τριων της ΣΤ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων της Μαγνησίας στα Γυμνάσια, κατέθεσε προς διαβούλευση η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και προβλέπει:

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δημοτικό Σχολείο  προέλευσης Αριθμός Μαθητών Γυμνάσιο υποδοχής
1ο Αισωνίας 23 10ο Γυμνάσιο Βόλου
1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 27 7ο Γυμνάσιο Βόλου
1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 40 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 19 7ο Γυμνάσιο Βόλου
2ο Αισωνίας 10 10ο Γυμνάσιο Βόλου
2ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 33 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου 10 7ο Γυμνάσιο Βόλου
3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 19 3ο Γυμνάσιο Βόλου
3ο Αισωνίας 13 10ο Γυμνάσιο Βόλου
3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 32 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου) 18 9ο Γυμνάσιο Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 19 2ο Γυμνάσιο Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Ανατολικά της Ισιδώρου) 28 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Δυτικά της Ισιδώρου) 21 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά της Περραιβού) 21 2ο Γυμνάσιο Βόλου
5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δυτικά της Περραιβού) 22 5ο Γυμνάσιο Βόλου
5ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 31 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 16 5ο Γυμνάσιο Βόλου
6ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 49 4ο  Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 31 8ο Γυμνάσιο Βόλου
7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 6 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 14 5ο Γυμνάσιο Βόλου
8ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 38 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 28 4ο Γυμνάσιο Βόλου
9ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 17 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
9ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου) 8 7ο Γυμνάσιο Βόλου
10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 33 1ο Γυμνάσιο Βόλου
10ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 41 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 38 3ο Γυμνάσιο Βόλου
11ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 20 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 47 1ο Γυμνάσιο Βόλου
13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 48 9ο Γυμνάσιο Βόλου
14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 37 9ο Γυμνάσιο Βόλου
15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 22 6ο Γυμνάσιο Βόλου
16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 15 7ο Γυμνάσιο Βόλου
17ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 14 6ο Γυμνάσιο Βόλου
18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου) 23 10ο Γυμνάσιο Βόλου
19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 21 6ο Γυμνάσιο Βόλου
20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 22 3ο Γυμνάσιο Βόλου
21ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 37 8ο Γυμνάσιο Βόλου
22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 25 2ο Γυμνάσιο Βόλου
23ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 29 4ο Γυμνάσιο Βόλου
24ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 23 6ο Γυμνάσιο Βόλου
25ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 24 7ο Γυμνάσιο Βόλου
26ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 15 Γυμνάσιο Ιωλκού
27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 32 4ο Γυμνάσιο Βόλου
28ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 17 4ο Γυμνάσιο Βόλου
29ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου) 23 10ο Γυμνάσιο Βόλου
30ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 13 7ο Γυμνάσιο Βόλου
31ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου) 16 4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δυτικά της Περραιβού) 34 1ο Γυμνάσιο Βόλου
32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά της Περραιβού) 5 8ο Γυμνάσιο Βόλου
Δημοτικό Σχολείο Άγιος Ιωσήφ (Νότια της Ρήγα Φεραίου) 15 5ο Γυμνάσιο Βόλου
Δημοτικό Σχολείο Άγιος Ιωσήφ (Βόρεια της Ρήγα Φεραίου) 10 3ο Γυμνάσιο Βόλου
Δημοτικό Σχολείο  Άλλης Μεριάς (Δια Σχολικού Λεωφορείου) 16 8ο Γυμνάσιο Βόλου
Δημοτικό Σχολείο  Άξιον Εστί 5 5ο Γυμνάσιο Βόλου
Δημοτικό Σχολείο  Ιωλκού 25 Γυμνάσιο Ιωλκού
Δημοτικό Σχολείο  Πορταριάς 16 Γυμνάσιο Ιωλκού
1ο , 2ο , 3ο   Δημοτικό Σχολείο Αγριάς 54 Γυμνάσιο Αγριάς
1ο , 2ο  Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 49 Γυμνάσιο Λεχωνίων
1ο , 2ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Αγχιάλου και Δημοτικού  Σχολείου Κασσαβέτειας 54 Γυμνάσιο Ν. Αγχιάλου
Σύνολο Μαθητών 1511

           ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 • Στο 1ο Γυμνάσιο Αλμυρού εγγράφονται οι απόφοιτοι του 2ου,5ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού καθώς και οι μαθητές του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας (μόνιμης) βρίσκεται στο τομέα που αναπτύσσεται Νοτίως της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών που διαμένουν επί της οδού Αχιλλέως).
 • Στο 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού εγγράφονται οι απόφοιτοι του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού, Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου,  Δημοτικού Σχολείου Βρύναινας, οι μαθητές που μένουν στην 111Πτέρυγα Μάχης και στο Αϊδίνι Μαγνησίας καθώς και οι μαθητές του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας (μόνιμης) βρίσκεται στο τομέα που αναπτύσσεται Βορείως της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου καθώς και στο Αϊδίνι Μαγνησίας.
 • Στο Γυμνάσιο Σούρπης εγγράφονται οι απόφοιτοι των δημοτικών Σχολείων  Σούρπης, Αμαλιάπολης  και Δρυμώνας.
 • Στο Γυμνάσιο Πτελεού εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Πτελεού, Αγίων Θεοδώρων και Αχιλλείου.
 • Στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Ευξεινούπολης, του Δημοτικού Σχολείου Αναύρας και οι μαθητές των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας τους είναι στο Κρόκιο Μαγνησίας και φοιτούσαν στα Δημοτικά Σχολεία του Αλμυρού.

             ΔΗΜΟΣ Ν.  ΠΗΛΙΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Αργαλαστής εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Αργαλαστής,  1ουΣηπιάδος (Λαύκου), 2ου Σηπιάδος (Προμυρίου), 3ου Σηπιάδος (Μηλίνας) και οι μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αφετών από την περιοχή Συκή.
 • Στο Γυμνάσιο Μηλεών εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών, 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών (Καλών Νερών), 3ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών (Αγ.Γεώργιος Νηλείας) και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αφετών από τις περιοχές Αφήσσου, Ζευρόχια, Αφέτες Νεοχωρίου και  Καλαμακίου.
 • Στο Γυμνάσιο Τρικερίου εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Βελεστίνου εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου,2ου,3ου,4ου Δημοτικού Σχολείου Φερών.
 • Στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Στεφανοβικείου και Ριζόμυλου.
 • Στο Γυμνάσιο Καναλίων εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Καναλίων και Κεραμιδίου.

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Τσαγκαράδας εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Μουρεσίου – Ξορυχτίου – Τσαγκαράδας, 2ου Μουρεσίου – Αγ.Δημητρίου – Ανήλιου – Κισσού.
 • Στο Γυμνάσιο Ζαγοράς εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου,2ου,3ου δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς.

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Σκιάθου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Σκιάθου

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Σκοπέλου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Σκοπέλου
 • Στο Γυμνάσιο Γλώσσας εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Έλιου και Γλώσσας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

 • Στο Γυμνάσιο Αλοννήσου  εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου