Εξετάσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί στη Μαγνησία

e-thessalia.gr
2018-04-16 14:35:50
Εξετάσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί στη Μαγνησία

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί) στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Μαγνησίας (Κορωνίου- Νέγρη, Π. Άρεως).
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα
23 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι έχουν αλλάξει τα ερωτηματολόγια τοπικών θεμάτων. Όσοι ενδιαφέρονται για ειδική άδεια εντός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εξετάζονται σε διαφορετικό ερωτηματολόγιο τοπικών θεμάτων με αυτό των Βορείων Σποράδων.
Τα ερωτηματολόγια τοπικών θεμάτων και το ειδικό έντυπο-βιβλίο των άλλων θεμάτων οι ενδιαφερόμενοι τα προμηθεύονται από την υπηρεσία.
(Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24213-55501 έως 24213-55507).