Πρόσκληση 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Όλα τα νέα
Νέα Ανακοινώσεις Δήμου
2019-08-19 12:13:41

Share: 

Τρί, 20/08/2019 - 19:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  και τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/06 και του  άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 , σας προσκαλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου  στην Ζαγορά   την 20η   Αυγούστου  2019,    ημέρα Τρίτη  και ώρα  07:00 μ.μ.  στην 11η   ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  για το έτος 2019 , με τα παρακάτω θέματα:

Για περισσότερα διαβάστε εδώ:Ζαγορά Πήλιο