Δημοσιεύτηκαν οι συνθέσεις ΔΣ των ΝΠΔΔ του Δήμου Βόλου

Όλα τα νέα
myvolos.net
2019-09-12 08:48:07

Αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες συγκροτούνται οι διοικήσεις των ΝΠΔΔ του Δήμου Βόλου ως εξής:

«∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ)» ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ)»
1. Ζέρβας Ανδρέας, δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας, ως Πρόεδρος
2. Νάσιος Απόστολος, δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας, ως Αντιπρόεδρος
3. Μποντού-Τοκαλή Γεωργία, δηµοτική σύµβουλος της πλειοψηφίας
4. Μορφογιάννη Αναστασία, δηµοτική σύµβουλος της πλειοψηφίας
5. Σταυρίδης Αθανάσιος, δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας
6. Τσιµπανάκος ∆ηµήτριος, δηµοτικός σύµβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 4η σε εκλογική δύναµη, ως µέλος
7. Σκοτεινιώτης Άγης, πολίτης, ως µέλος
8. Μάµαλης Σπυρίδωνας, πολίτης, ως µέλος
9. Τοµαρά Αγγελική, πολίτης, ως µέλος
10. Μυλωνά Μαίρη, πολίτης, ως µέλος
11. Κουφογεώργος Γεώργιος, πολίτης, ως µέλος
12. Σιώκου Μαρία, πολίτης, ως µέλος
13. Εκπρόσωπος Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου
14. Εκπρόσωπος εργαζοµένων.

 

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Βόλου

1) Μπατζιάκας Αναστάσιος (δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας) Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σαββάκη Αριστείδη.
2) Λούλης Κωνσταντίνος (δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του, την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Τοκαλή-Μποντού Γεωργία.
3) Ιγγλέσης Χριστόφορος (δημοτικός σύμβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 2η σε εκλογική δύναμη) με αναπληρωτή του, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Φάτση Γεώργιο.
4) Παπαθανασίου Ελένη (δημοτική σύμβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 3η σε εκλογική δύναμη) με αναπληρωτή της, την δημοτική σύμβουλο κ. Γαντζού-ΔραμητινούΑφροδίτη.
5) Παπαδούλης Απόστολος (επικεφαλής της παράταξης που αναδείχθηκε 4η σε εκλογική δύναμη) με αναπληρωτή του, την δημοτική σύμβουλο κ. Παπαδημητρίου-Κλειδωνάρη Άννα-Μαρία,
6) Τσιμπανάκος Δημήτριος (δημοτικός σύμβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 4η σε εκλογική δύναμη) με αναπληρωτή του, την δημοτικό σύμβουλο κ. Βακουφτσή Κερασίνα.
7) Υπάλληλος Τμήματος Τουρισμού
8) Εκπρόσωπος Ένωσης ξενοδόχων.
9) Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Θεσσαλίας
10) Εκπρόσωπος ενοικιαζόμενων δωματίων
Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10
Έκδοση: 1η
Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011 4
11) Εκπρόσωπος Ναυτικών Πρακτόρων
12) Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου.
13) Εκπρόσωπος Συλλόγου Εστίασης.
14) Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου.
15) Εκπρόσωπος ΟΛΒ
16) Εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος
17) Γιωτάκου Ειρήνη, πολίτης
18) Ζωμένου Ιωάννα, πολίτης
19) Ντόκος Νικόλαος, πολίτης

Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας
1. Σταυρίδης Αθανάσιος, ως Πρόεδρος– εκπρόσωπος της πλειοψηφίας-.
2. Αναγνώστου-Στάθη Παρασκευή – εκπρόσωπος της πλειοψηφίας – με αναπληρωτή της τον κ. Τόρη Γεώργιο.
3. Θεοδώρου Αθανάσιος – εκπρόσωπος της πλειοψηφίας – με αναπληρωτή του, τον κ. Μπατζιάκα Αναστάσιο.
4. Κότογλου Δέσποινα – εκπρόσωπος της πλειοψηφίας – με αναπληρωτή της, τον κ. Ζαρκάδα-Βεργή Απόστολο.
5. Ζάχος Χαράλαμπος – εκπρόσωπος της παράταξης που αναδείχθηκε 2η σε εκλογική δύναμη – με αναπληρωτή του, την κ. Χαρανά-Μπασδάνη Σόνια-Φωτεινή.
6. Κοκκινάκη Φωτεινή – εκπρόσωπος της παράταξης που αναδείχθηκε 3η σε εκλογική δύναμη– με αναπληρωτή της, την κα Τσιτούμη Διαλεκτή.
7. Βακουφτσή Κερασίνα- εκπρόσωπος της παράταξης που αναδείχθηκε 4η σε εκλογική δύναμη- με αναπληρωτή της, τον κ. Τσιμπανάκο Δημήτριο.
8. Τσαλούχας Θεόδωρος – εκπρόσωπος της παράταξης που αναδείχθηκε 5η σε εκλογική δύναμη– με αναπληρωτή του, τον κ. Ριζόπουλο Απόστολο.
9. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Βόλου
10. Εκπρόσωπος της Τροχαίας
11. Εκπρόσωπος ΤΕΕ
12. Εκπρόσωπος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
13. Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
14. Εκπρόσωπος ΕΕΤΕΜ
15. Εκπρόσωπος Αστικού ΚΤΕΛ
16. Εκπρόσωπος Υπεραστικού ΚΤΕΛ
17. Εκπρόσωπος ΤΑΞΙ
18. Εκπρόσωπος ΜΟΤΟ ΛΕΒ
19. Εκπρόσωπος Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών
20. Εκπρόσωπος Πυροσβεστικής
21. Εκπρόσωπος Φίλων Ποδηλάτου
22. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
23. Εκπρόσωπος Συλλόγου ΑμεΑ
24. Εκπρόσωπος πολιτών-Καπουρνιώτης Αναστάσιος
25. Εκπρόσωπος πολιτών Νάκος Κωνσταντίνος

«∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»
1. Μπέος Αχιλλέας, ∆ήµαρχος Βόλου, ως Πρόεδρος
2. Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος, δηµοτικός σύµβουλος πλειοψηφίας
3. Κοπάνας Αργύριος, δηµοτικός σύµβουλος πλειοψηφίας, ως µέλος
4. Κότογλου ∆έσποινα, δηµοτική σύµβουλος πλειοψηφίας, ως µέλος
5. Μορφογιάννη Αναστασία, δηµοτική σύµβουλος πλειοψηφίας, ως µέλος
6. Καπούλα Αθανασία, δηµοτική σύµβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 2η σε εκλογική δύναµη, ως µέλος
7. Μαυρογιάννης Λεωνίδας, δηµοτικός σύµβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 3η σε εκλογική δύναµη, ως µέλος
8. Τιλελής ∆ηµήτριος, εκπρόσωπος των εργαζοµένων
9. Πατέρας Αριστοτέλης, δηµότης Βόλου
10. Νάκος Κωνσταντίνος, δηµότης Βόλου
11. Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδας

Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) µε την επωνυµία «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο»ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.».
1. Γανωτής Κωνσταντίνος, δηµοτικός σύµβουλος πλειοψηφίας, ως Πρόεδρος,
2. Κάλλης Στέφανος, δηµοτικός σύµβουλος πλειοψηφίας, ως Αντιπρόεδρος,
3. Πράττος Γεώργιος, δηµοτικός σύµβουλος πλειοψηφίας, ως µέλος,
4. Καπούλα Αθανασία, δηµοτική σύµβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναµη, ως µέλος,
5. Εκπρόσωπος των εργαζοµένων, ως µέλος
Τα υπόλοιπα µέλη θα οριστούν από το:
1. ∆ήµο Αλµυρού δύο (2) µέλη,
2. ∆ήµο Ρήγα Φεραίου δύο (2) µέλη,
3. ∆ήµο Νοτίου Πηλίου δύο (2) µέλη,
4. ∆ήµο Σκιάθου ένα (1) µέλος,
5. ∆ήµο Σκοπέλου ένα (1) µέλος,
6. ∆ήµο Αλοννήσου ένα (1) µέλος
7. ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου ένα (1) µέλος
«Μουσείο Αλέξανδρου Κ. Δάμτσα»

– Σαββάκης Αριστείδης (δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας) Πρόεδρος, με αναπληρωτή του, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπατζιάκα Αναστάσιο.
– Νάσιος Απόστολος (δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζαρκάδα-Βεργή Απόστολο.
– Χαρανά-Μπασδάνη Σόνια-Φωτεινή (δημοτική σύμβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 2η σε εκλογική δύναμη) με αναπληρωτή της, την κα Κοκκινάκη Φωτεινή (δημοτική σύμβουλο της παράταξης που αναδείχθηκε 3η σε εκλογική
δύναμη).
– Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι (με τους αναπληρωτές τους) που θα είναι πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και το ενδιαφέρον για τον σκοπό του νομικού προσώπου και θα προέρχονται από κατάλογο που θα πδδυποβάλλει ο δωρητής, ως μέλη.

 Ζαγορά Πήλιο