Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Όλα τα νέα
Νέα Ανακοινώσεις Δήμου
2019-11-15 10:25:18

Share: 

Παρ, 22/11/2019 - 18:00

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 22η   Νοεμβρίου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄ μ.μ. στην 16ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:Ζαγορά Πήλιο