Κοινωφελής εργασία για 566 άνεργους στη Μαγνησία

Όλα τα νέα
e-thessalia.gr
2019-12-01 13:06:29

Συνολικά 566 είναι οι θέσεις κοινωφελούς εργασίας που πρόκειται να κατανεμηθούν στους Δήμους της Μαγνησίας, μετά τη σχετική έγκριση του προγράμματος του ΟΑΕΔ από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ). Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές Ιανουαρίου του νέου έτους, ενώ να αναφερθεί ότι το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά σε πανελλαδικό επίπεδο 34.520 άνεργους σε όλους τους Δήμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατανομή των θέσεων στους ΟΤΑ της Μαγνησίας έχει ως εξής: Δήμος Αλμυρού 64 θέσεις, Δήμος Βόλου 307 θέσεις, Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου 28 θέσεις, Δήμος Νοτίου Πηλίου 46 θέσεις, Δήμος Ρήγα Φεραίου 46 θέσεις, Δήμος Αλοννήσου 19 θέσεις, Δήμος Σκιάθου 28 θέσεις και Δήμος Σκοπέλου 28 θέσεις.
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν, αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν, επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους αφορούν:
-Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους,
-στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών,
-στην αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών,
-στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.
Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ.

Κριτήρια μοριοδότησης
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται ανάλογα με τα ακόλουθα κριτήρια:
-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.
-Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.
-Ηλικία από 18 έως 29 ετών: 15 μόρια.
– Ηλικία από 30 έως 44 ετών: 25 μόρια.
– Ηλικία από 45 έως 54 ετών: 35 μόρια.
– Ηλικία από 55 ετών και άνω: 45 μόρια.
– Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
– Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια.
– Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 35 μόρια.
– Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια.
– Εντοπιότητα: 20 μόρια.
– Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

– Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ – 30 μόρια.
– Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ – 25 μόρια.
– Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ – 20 μόρια.
– Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ -10 μόρια.
– Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ – 0 μόρια.Ζαγορά Πήλιο