Πρόσκληση 21ης Ειδικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Όλα τα νέα
Νέα Ανακοινώσεις Δήμου
2019-12-19 15:02:58

Share: 

Δευ, 23/12/2019 - 18:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 23η   Δεκεμβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00μ.μ. στην  21η  Ειδική    Συνεδρίαση (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018) του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα :

 

Έγκριση οικονομικών στοιχείων Ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2018.Ζαγορά Πήλιο