Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

Όλα τα νέα
Νέα Ανακοινώσεις Δήμου
2020-01-17 11:59:58

Share: 

Τρί, 21/01/2020 - 18:00

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 21η   Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00΄ μ.μ. στην 1ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα :

 

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών για το έτος 2020 , κατόπιν  της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1/53/09-01-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. ( ΑΔΑ: ΨΓΝΗΟΡ10-ΒΕΡ).Ζαγορά Πήλιο