Ανατροπή με τους δασικούς χάρτες: Χάνεται το δικαίωμα για αντιρρήσεις – “Εγκλωβισμένοι” 10.000 ιδιοκτήτες στη Μαγνησία

Όλα τα νέα
e-thessalia.gr
2021-01-16 08:16:23

Εκεί που περίμεναν χιλιάδες ιδιοκτήτες γης, ότι θα μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν τις ιδιοκτησίες τους και θα τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να καταθέσουν αντιρρήσεις για τις εκτάσεις τους, που χαρακτηρίστηκαν εσφαλμένα ως δασικές χωρίς να λάβουν γνώση, εν τούτοις με νέα προχθεσινή βραδινή εγκύκλιο δεν θα γίνουν αντιρρήσεις στο σύνολο του νέου δασικού χάρτη, αλλά θα περιοριστούν μόνο στο αναμορφούμενο τμήμα.
Εγκλωβισμένοι βρίσκονται εννέα χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων στο Πήλιο και 1.000 ιδιοκτήτες που ήδη έχουν καταθέσει ενστάσεις για χαρακτηρισμένα δασικά τμήματα και οικοδομικές άδειες.
Με τη νέα εγκύκλιο χάνουν το δικαίωμα να κάνουν αντιρρήσεις, χιλιάδες πολίτες που έχουν ακίνητα σε περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη και το τελευταίο διάστημα ενημερώθηκαν κατά τη σύνταξη του κτηματολογίου στην περιοχή τους, ότι οι εκτάσεις τους είναι δασικές και επειδή δεν έκαναν αντίρρηση θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχουν έναν δασωμένο αγρό αν «κερδίσουν» το ιδιοκτησιακό καθεστώς, κάτι πολύ δύσκολο, αφού οι περισσότεροι στερούνται παλιών συμβολαίων.
Επίσης από τα σύννεφα θα πέσουν και οι αγρότες που έλαβαν την επιδότηση το 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις εκτάσεις που είναι δασικές πιστεύοντας ότι αποχαρακτηρίστηκαν, αλλά μετά την αναμόρφωση του δασικού χάρτη θα δούνε πάλι τις εκτάσεις τους να παραμένουν δασικές γιατί δεν τις κατέχουν με νόμιμες διοικητικές πράξεις.

Το ιστορικό της ανακολουθίας της κυβέρνησης με τις αντικρουόμενες εγκυκλίους περιγράφει η τοπογράφος μηχανικός Γραμματή Μπακλατζή: Τον Μάιο του 2020 ψήφισε η κυβέρνηση τον Νόμο 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας… και λοιπές διατάξεις». Ένα από τα σοβαρά ζητήματα που είχε ως αντικείμενο ο νόμος ήταν και η επίλυση ζητημάτων που προέκυψαν κατά την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών όπως: αγροτικές εκτάσεις με απόφαση της διοίκησης και κτίρια με οικοδομικές άδειες, που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές, η πληρωμή των ενισχύσεων στους αγρότες για τις εκτάσεις που ξεχερσώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οικιστικές πυκνότητες καθώς και η επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των 170.000 αντιρρήσεων που έγιναν από τους πολίτες και άλλες ρυθμίσεις. Ο νόμος μέσα από «σφιχτές» προθεσμίες έδινε το δικαίωμα της αναμόρφωσης και τροποποίησης των δασικών χαρτών και στη συνέχεια των αντιρρήσεων από τους πολίτες ώστε να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν ορθότεροι δασικοί χάρτες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία του δασολογίου και του κτηματολογίου μέσα στο 2021.
Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 (ΦΕΚ 2773/Β/8-7-2020) απόφασή του ο υπουργός Περιβάλλοντος καθόρισε επακριβώς ποιες διοικητικές πράξεις θα λαμβάνονται υπόψη από τις διευθύνσεις δασών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των νέων δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α.

Οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, σε όποιο στάδιο αυτοί βρίσκονται, προκειμένου να συμπεριλάβουν τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2. Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση και τροποποίηση, αναρτώνται εκ νέου στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων και των μη αναμορφωθέντων τμημάτων τους.
Στις 12 Δεκεμβρίου του 2020 το Υπουργείο απέστειλε στις Διευθύνσεις Δασών νέα εγκύκλιο με θέμα: «Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη», με την οποία ενημερώνει ότι οι Δήμοι δεν προσκόμισαν τα εγκεκριμένα όρια σχεδίων (ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες, κ.ά.) για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, με αποτέλεσμα οι περιοχές να εξαιρεθούν, επί του παρόντος, της θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών.
Στη συνέχεια απέστειλε στις Διευθύνσεις Δασών νέα εγκύκλιο με θέμα: «Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών», σύμφωνα με το οποίο από τις 15-01-2021 έως τις 26-02-2021 θα πραγματοποιηθεί σταδιακά η ανάρτηση από τις 57 Διευθύνσεις Δασών της Χώρας.
Δύο μέρες μετά δηλαδή προχθές, ο υφυπουργός Γιώργος Αμυράς απέστειλε εγκύκλιο στις Διευθύνσεις Δασών με θέμα: «Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020», με την οποία διευκρινίζει μία σειρά ζητημάτων ενόψει της επικείμενης ανάρτησης των αναμορφωθέντων και τροποποιηθέντων δασικών χαρτών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο «… για τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν και κυρώθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφούμενο τμήμα του δασικού χάρτη …».

Χάος με τα χρονοδιαγράμματα και τις ερμηνείες του Νόμου
Όπως τονίζει η κ. Μπακλατζή, η διαδικασία της αναμόρφωσης έπρεπε να κλείσει σύμφωνα με τον νόμο 4685/2020 τον Αύγουστο του 2020, αλλά λόγω της έλλειψης προσωπικού και του κορωνοϊού έχει παραταθεί πολύ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η έγκαιρη υλοποίηση του έργου του κτηματολογίου και να υπάρξουν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2773 Β/2020) ερμήνευσε την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020. Σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Υ.Α. «Οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, σε όποιο στάδιο αυτοί βρίσκονται, προκειμένου να συμπεριλάβουν τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2. Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση και τροποποίηση, αναρτώνται εκ νέου στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων και των μη αναμορφωθέντων τμημάτων τους …».
Η από 8-7-20 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2773 Β/2020) που καθόριζε ποιες διοικητικές πράξεις εντάσσονται στη δασική νομοθεσία, είχε πολλά «κενά», με αποτέλεσμα μετά από ερωτήματα των διευθύνσεων δασών να χρειαστεί να εκδοθεί τέλος Σεπτεμβρίου του 2020 από το ΥΠΕΝ, διευκρινιστική εγκύκλιος με οδηγίες, για την κοινή αντιμετώπιση αιτημάτων πολιτών αποχαρακτηρισμού εκτάσεων από τη διοίκηση.
Με την από 14-01-2021 (αρ. πρωτ. 3295/104) εγκύκλιό του ο νέος υφυπουργός δίνει νέα ερμηνεία στην εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020. Σύμφωνα με την εγκύκλιο «… για τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν και κυρώθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφούμενο τμήμα του δασικού χάρτη …».

Χάνονται περιουσίες
Οι πολίτες για έξι μήνες (από τον Ιούλιο του 2020 έως τις 14 Ιανουαρίου του 2020) ενημερώνονταν από τις διευθύνσεις δασών της χώρας ότι θα «ανοίξουν» ξανά οι Αντιρρήσεις για το σύνολο του δασικού χάρτη μετά την αναμόρφωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπουργικής απόφασης 64663/2956 (ΦΕΚ 2773/8-7-20).
6\Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, καθώς και το ΓΕΩΤΕΕ και οι Δασολόγοι προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά του περιβαλλοντικού νόμου και της Υπουργικής Απόφασης, επικαλούμενοι ότι: ακυρώνονται στην πράξη οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες, διότι η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίρει αναδρομικά την αποδεικτική ισχύ όλων ανεξαιρέτως των δασικών χαρτών, κυρωμένων και μη, τροποποιήθηκαν οι εξαιρέσεις από τον δασικό χάρτη με την προσθήκη σειράς αμφιβόλου εγκυρότητας διοικητικών πράξεων, ενώ άλλαξαν και οι προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών, εξαιρώντας και δασικές περιοχές. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αναμένεται να συζητηθεί μετά από αναβολές στις 5 Μαρτίου 2020.
«Προφανώς, το υπουργείο Περιβάλλοντος για να αιτιολογήσει ενώπιον του ΣτΕ τις νομοθετικές του αλλαγές στη δασική νομοθεσία και για να αποδείξει ότι δεν ακυρώνει στην πράξη την ισχύ των κυρωμένων δασικών χαρτών, ξαφνικά έξι μήνες μετά παίρνει πίσω την Υπουργική Απόφαση που καθόριζε ότι ο Αναθεωρημένος Δασικός Χάρτης θα αναρτηθεί ξανά στο Σύνολό του, συμπεριλαμβανομένου και των μη αναμορφωθέντων τμημάτων τους, και με την προχθεσινή εγκύκλιο του υφυπουργού Περιβάλλοντος καθορίζει ότι Αντιρρήσεις θα δέχεται μόνο το αναμορφούμενο τμήμα».

Οι δήμοι δεν έστειλαν στοιχεία
Επομένως οι αντιρρήσεις θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν στις Οικιστικές Πυκνότητες, περιοχές με ιώδες περίγραμμα που συμπεριελάμβαναν αυθαίρετα κτίσματα, και είχαν εξαιρεθεί στην πρώτη ανάρτηση και κύρωση των Δασικών Χαρτών και με απόφαση του το ΣτΕ ζήτησε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη.
Οι Δήμοι δεν έστειλαν, ως όφειλαν μέχρι σήμερα, τα εγκεκριμένα όρια σχεδίων (ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες, κ.ά.) για να συμπεριληφθούν στην αναμόρφωση των δασικών χαρτών, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται ακόμα και τώρα περιοχές με δασικό χαρακτήρα από την ανάρτηση των Αναμορφωμένων Δασικών Χαρτών.

Χιλιάδες ιδιοκτησίες στο Πήλιο είναι στον «αέρα»
Εγκλωβισμένοι βρίσκονται και εννέα χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων στο Πήλιο, των οποίων οι ιδιοκτησίες βρίσκονται εκτός σχεδίου πλέον, μετά την υπ’ αριθμ. 1268/2019 απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκαν τα Όρια Οικισμών του Πηλίου. Οι ιδιοκτήτες αυτοί ενημερώθηκαν πρόσφατα από το Κτηματολόγιο κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων, ότι η ιδιοκτησία τους διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω δασικών χαρτών και όσοι επιθυμούν θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου του 2021 για να αναγνωρίσουν ιδιοκτησιακά τις εκτάσεις τους και να επιλύσουν το θέμα με το δασαρχείο, το οποίο μέχρι σήμερα παραμένει άλυτο και για αυτό περίμεναν να κάνουν Αντιρρήσεις κατά την ανάρτηση του νέου δασικού χάρτη. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει λύση το Υπουργείο στο μεγάλο θέμα των ξεχερσωμένων εκτάσεων χιλιάδων αγροτών που έκαναν αίτηση εξαγοράς, η οποία όμως διάταξη κρίθηκε μη νόμιμη από το ΣτΕ και οι εκτάσεις παραμένουν δασικές.Ζαγορά Πήλιο