Σε επιφυλακή οι αμπελοκαλλιεργητές της Μαγνησίας λόγω ψύχους

Όλα τα νέα
e-thessalia.gr
2021-01-20 06:38:00

Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι αμπελοκαλλιεργητές της Μαγνησίας από τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, καθώς φοβούνται ότι υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η παραγωγή. «Ακόμη δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν θα προκύψει πρόβλημα λόγω του παγετού. Είμαστε σε επιφυλακή και οι αμπελοκαλλιεργητές της Νέας Αγχιάλου και της Μαγνησίας γενικότερα γνωρίζουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν σε περίπτωση που έχουμε παρατεταμένο παγετό» ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα» κ. Ιωάν. Κίτσιος.
Όπως επισημαίνουν οινοπαραγωγοί «την παρούσα περίοδο τα πρέμνα βρίσκονται στο στάδιο του ληθάργου (νάρκη), που θεωρείται η πιο ανθεκτική φάση των φυτών σε ακραίες συνθήκες και στρες. Παρ’ όλα αυτά οι παγετοί που σημειώθηκαν σε ορισμένες πεδινές, κυρίως, περιοχές μπορεί να προκαλέσουν εν δυνάμει σημαντικά προβλήματα».
Να αναφερθεί ότι τα πρέμνα, ανάλογα και την ποικιλία, μπορούν να επιβιώσουν σε ελάχιστες θερμοκρασίες του χειμώνα που κυμαίνονται μεταξύ -20οC και -5 οC. Πιο συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή άμπελος (Vitis vinifera), ζημιώνεται σημαντικά με την επικράτηση θερμοκρασιών κατώτερες των 13-15 οC. Αντίστοιχα, θερμοκρασίες εδάφους της τάξης των -7οC έως -8 oC προκαλούν σημαντικές φθορές στο πιο ευαίσθητο ριζικό σύστημα. Γενικότερα, θερμοκρασίες κατώτερες των αναφερόμενων προκαλούν σημαντικά προβλήματα στη βιολογία και φυσιολογία των πρέμνων και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ολοκληρωτικό «κάψιμό» τους και καταστροφή των λανθανόντων οφθαλμών και κληματίδων. Κάλυψη του αμπελώνα με χιόνι μπορεί να δράσει ακόμα και προστατευτικά για τα μέρη του αμπελιού που βρίσκονται υπό κάλυψη, διατηρώντας την τοπική θερμοκρασία σε λίγο υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την ατμόσφαιρα. Η έκταση των ζημιών από τις χαμηλές θερμοκρασίες στο στάδιο του ληθάργου, μπορεί να καθοριστεί από την υγεία και τον βαθμό αποθησαυρισμού των σακχάρων. Ασθενή πρέμνα με πρόωρη φυλλόπτωση, μπορεί να μην ολοκλήρωσαν την αποθήκευση σακχάρων κατά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου και κατ’ επέκταση να παρουσιάσουν μειωμένη ανθεκτικότητα στον παγετό με πιο εκτεταμένες ζημιές.

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του παγετού στους αμπελώνες
Μετά από έναν ισχυρό παγετό, ο παραγωγός πρέπει να επιβλέψει τα αμπέλια του για να προσδιορίσει το μέγεθος της καταστροφής και να προβεί σε ενέργειες με σκοπό να βοηθήσουν τα πρέμνα να ανακάμψουν από το έντονο στρες. Ένα από τα σημαντικά και συχνά εφαρμοζόμενα μέτρα είναι η διενέργηση ψεκασμών με χαλκούχα σκευάσματα. Συμπληρωματικά, τα τμήματα του δένδρου όπου υπάρχουν σχισίματα του φλοιού πρέπει να θεραπεύονται με μυκητοκτόνα και να καλύπτονται με κόλλα εμβολιασμού για να αποφευχθεί η είσοδος παθογόνων. Σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών, η αζωτούχος λίπανση πρέπει να είναι μειωμένη έως και να αποφεύγεται. Τέλος τα κλαδέματα για την αφαίρεση των κατεστραμμένων μερών ή/και για τον επανασχηματισμό της κόμης (με καρατόμηση) πρέπει να πραγματοποιηθεί καθυστερημένα στις αρχές της άνοιξης και σε καμία περίπτωση αμέσως μετά τον παγετό.
«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα για σοβαρές επιπτώσεις από τον παγετό των προηγούμενων ημερών. Αν κάνει για πολλές ημέρες παγετό ενδεχομένως να προκύψουν προβλήματα. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί ο καιρός ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το αν και πόσο θα επηρεαστούν οι αμπελοκαλλιέργειες από το κρύο» τόνισε ο κ. Κίτσιος.



Ζαγορά Πήλιο