Έρευνα για τους τομείς πρόληψης στο ΚΥ Ζαγοράς

Όλα τα νέα
e-thessalia.gr
2015-06-07 15:48:29
Έρευνα για τους τομείς πρόληψης στο ΚΥ Ζαγοράς

Κενό υπάρχει στη γνώση των κατοίκων της Ζαγοράς αναφορικά με την ύπαρξη της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, όπως σημειώνει το ερευνητικό του σημείωμα ο Επιμελητής Β του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς κ. Κυριάκος Ιωάννου. Παράλληλα δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή του συνόλου των χρονίως πασχόντων, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος ασθενών στο ΚΥ είναι η διεκπεραίωση ιατρικών πράξεων στα πλαίσια δευτερογενούς πρόληψης και πιο συγκεκριμένα η έκδοση συνταγών και παραπεμτικών για παρακλινικές εξετάσεις. Μάλιστα σημαντικό ποσοστό αυτών δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως με αποτέλεσμα, η έκδοση συνταγών και παραπεμτικών να λαμβάνει χώρα απουσία τους.

Σκοπός της έρευνας που υλοποιεί ο κ. Ιωάννου είναι να διερευνηθεί κατά πόσο εξυπηρετεί τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, η πολύωρη αναμονή με σκοπό την έκδοση συνταγών για χρόνιες παθήσεις ασθενών που αντικειμενικά δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν.
Με τη συνήθη πρακτική σημειώνει ο γιατρός, η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα ασθενών βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή και εξετάζεται μόνο επί εμφάνισης επιπλοκών των παθήσεών της είτε κατ ‘ οίκον είτε μετά από διακομιδή σε νομαρχειακό νοσοκομείο.
Και το ερώτημα που θα κληθεί να απαντηθεί μέσα από την έρευνα είναι «Είναι διαθέσιμη η κοινότητα του Ανατολικού Πηλίου να ενημερωθεί και να συμμετάσχει σε ένα πρότυπο αξιοπρεπούς διαβίωσης των χρονίως πασχόντων;»

Η μέθοδος της έρευνας
Η αρχική προσέγγιση πρόκειται να έχει τη μορφή ανακοινώσεων προς το κοινό σχετικά με τη δυνατότητα να χορηγούνται οι συνταγές της αγωγής μηνός μετά από προγραμματισμένη κατ οίκον επίσκεψη.
Εάν λάβει χώρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει επίσκεψη ομάδας Γενικού Ιατρού – νοσηλευτή είτε Γενικού Ιατρού και Αγροτικού Ιατρού είτε Γενικού Ιατρού – Κοινωνικού Λειτουργού.
Το περιεχόμενο της παρέμβασης

Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει αδρή κλινική εξέταση, εκτίμηση της φυσικής εξέλιξης των χρονίων παθήσεων, εκτίμηση της ικανότητας για καθημερινές δραστηριότητες και αυτοεξυπηρέτηση, εκτίμηση αρχείου παρακλινικών εξετάσεων εάν υπάρχει, διερεύνηση επιπλοκών που τυχόν δεν έχουν διαγνωσθεί, ενημέρωση των συγγενών και των προσώπων που παρέχουν φροντίδα, τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής όπου προβλέπεται και παροχή της υπηρεσίας συνταγογράφησης. Αναλόγως της φυσικής κατάστασης του κάθε ασθενούς θα προγραμματίζεται ο επανέλεγχος σε μηνιαία έως διμηνιαία βάση.

Τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην έρευνα

Α. Είναι διαθέσιμη η κοινότητα του Ανατολικού Πηλίου να ενημερωθεί και να συμμετάσχει σε ένα πρότυπο αξιοπρεπούς διαβίωσης των χρονίως πασχόντων ή είναι ικανοποποιημένο το κοινό με την πολύωρη αναμονή με σκοπό την έκδοση συνταγών χωρίς την προληπτική και προβλεπόμενη φυσική εξέταση των ασθενών;
Β. Είναι διαθέσιμο το έμψυχο δυναμικό να συμμετάσχει σε μια παρεμφερή παρέμβαση στην κοινότητα;
Γ. Είναι ρυθμισμένοι οι ασθενείς;
Δ. Επιθυμούν οι ασθενείς και το υποστηρικτικό περιβάλλον την σταδιακή αλλαγή του τρόπου ζωής όπου είναι δυνατό να λάβει χώρα;
Ε. Επιτυγχάνοντας αποσυμφόρηση της υγειονομικής μονάδας από την σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση με τη συνταγογράφηση θα είναι εφικτή η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο ΠΦΥ;
Ε. Είναι δυνατό να ελαττωθούν σε στατιστικώς σημαντικό ποσοστό οι διακομιδές ασθενών και οι ημέρες νοσηλείας;Ζαγορά Πήλιο