Διακηρύξεις δημοπρασιών για τα ελαιοπερίβολα Κοινότητας Μουρεσίου στις θέσεις Αυλάκι, Κάστρο, Κουκουναριά, Βαμβακιά και Πούντα

Όλα τα νέα
Νέα Ανακοινώσεις Δήμου
2022-05-16 11:20:29
Ζαγορά Πήλιο