Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου»

Όλα τα νέα
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
2022-11-17 07:50:02
Ζαγορά Πήλιο