Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση-Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης(δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών- αποκατάσταση φρεατίων)»

Όλα τα νέα
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
2022-11-28 11:22:41
Ζαγορά Πήλιο