Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια λάστιχων για τη μεταφορά νερού σε δεξαμενές άρδευσης για δράσεις πυροπροστασίας

Όλα τα νέα
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
2023-05-24 09:21:18
Ζαγορά Πήλιο