Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Ανάθεση Υπηρεσιών Απεντόμωσης και Μυοκτονίας Δημοτικών Κτιρίων»

Όλα τα νέα
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
2024-02-26 12:12:04
Ζαγορά Πήλιο