Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών: «iEastPelion – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής

Όλα τα νέα
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
2024-05-15 21:39:19
Ζαγορά Πήλιο