Ζαγορά-Μούρεσι: Τροποποιείται η κανονιστική των κοινόχρηστων

Όλα τα νέα
magnesianews.gr
2017-05-30 05:45:54

Τροποποιείται η κανονιστική απόφαση κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλού και παραλίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς, ώστε ο κανονισμός να εναρμονιστεί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με την τροποποίηση, η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού – παραλίας από τους Δήμους σε επιχειρήσεις και ιδιώτες ισχύει μέχρι την 31/03/2019. Σε περίπτωση που υπάρξει νέα απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος πέραν του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και δεν υπάρξουν ουσιαστικές μεταβολές, θα παραμένει σε ισχύ ο παρών κανονισμός.
Τονίζεται ότι η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν διάδρομοι (οριζόντιοι και κάθετοι) τουλάχιστον ενός μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουόμενων και την αποφυγή ατυχημάτων.Ζαγορά Πήλιο