Πρόσκληση 2ης Ειδικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2020, του Δημοτικού Συμβουλίου

Όλα τα νέα
Νέα Ανακοινώσεις Δήμου
2020-01-17 12:01:56

Share: 

Τρί, 21/01/2020 - 19:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 21η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη  και  ώρα  19:00΄ μ.μ.  στην 2ηΕιδική   Συνεδρίαση (Προϋπολογισμού 2020) του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα:

 

Εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης , κατόπιν σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

 Ζαγορά Πήλιο